Totaal aantal pageviews

zondag 26 maart 2017

HET LAND IN

Op 21 maart togen Maria en ik naar de Haarrijnse plas om daar het  eerste ochtend gloren mee te maken. We werden verwelkomd door een blauwborst die zijn eerste baltszang voorzichtig liet horen.
Even later maakte Maria mij opmerkzaam dat we voorzichtig moesten lopen vanwege een opvliegend bokje. En ja, even in beeld, een ander vliegbeeld dan de watersnip. Geweldig want het was al lang geleden dat ik geen bokje had gezien. Even verderop zagen we 4 kleine pleviertjes en een paar tureluurs.
Terug lopend langs de plas zagen we een groep kluten zitten, ze vlogen even op en daalden we neer. Ook zagen we groenlingen, putters, kwetterende tjiftjaffen, rietgorzen en een ijsvogeltje. 
Putter Carduelis carduelis)
 
 
Putter ( Carduelis carduelis)

 
Putter ( Carduelis carduelis)
 
 
Tjiftjaf ( Phylloscopus collybita)
 
 
Tjiftjaf ( Phylloscopus collybita)

 
Tjif tjaf ( Phylloscopus collybita)
 

Na dit heerlijke begin van de dag togen we verder de bossen in. De Stulpheide nabij Lage Vuurse.
Wat heerlijk om al die zingende vogels te horen; dat ontbreekt nou eenmaal vlak aan de kust.
Direct na het parkeren horen we de boomklever al. We pakken onze scoop en gaan op weg.
Ineens zien we kuifmezen, een soort die ik maar wat graag in beeld wilde hebben, wat een geweldig mooi vogeltje. Even later horen we boomleeuwerik baltsvluchten maken, het bekende lululu zwevend in de lucht. Ook zien we buizerds en Maria zag er zelfs een stel parend. We slenteren door, genieten van de natuur om ons heen en alert op vogels en vogelgeluiden. We zien een zwarte mees, winterkoningen, glanskoppen, roodborsten en goudhaantjes.
                                                                               
 
Glanskop (Poecile palustris)

 
Kuifmees ( Lophophanes cristatus)

 
Kuifmees ( Lophophanes cristatus)

 
Kuifmees ( Lophophanes cristatus)

 
Kuifmees ( Lophophanes cristatus)

 
Kuifmees ( Lophophanes cristatus)

 
Kuifmees ( Lophophanes cristatus)

 
Kuifmees ( Lophophanes cristatus)
 
Tenslotte maken we de dag af met wat autovogelen. We zijn in de buurt van Baarn dus rijden we richting De Eempolders. We werden enthousiast bij het zien van 3 goudplevieren ( bijna in zomerkleed). Verder turend zagen we talloze grutto's en tureluurs. De brandganzen waren in grote getale aanwezig, klaar voor vertrek. Ook zagen we nog witte kwikstaarten en graspiepers.
Heel voldaan sloten we deze heerlijke dag af met een kop koffie en prachtige herinneringen..
 
 
Grutto ( Limosa Limosa)

 
Grutto ( Limosa Limosa)

 
Tureluur ( Tringa totanus)
 
 
 

vrijdag 3 maart 2017

De Zwartbuikwaterspreeuw, Cinclus cinclus.

Ik had op donderdag 2 maart 's middags een afspraak met mijn nichtje in Amsterdam. Ik kon deze afspraak mooi combineren met een bezoek aan Noord Holland want daar zaten de Kleine Topper en de Zwartbuikwaterspreeuw. Toevalligerwijs belde John mij op, om eventueel na de onstuimige ochtend de kleine topper en de zwartbuikwaterspreeuw te doen. Zo gezegd zo gedaan en wij togen om 07.30 uur uit Den Haag op weg naar Den Oever.
De kleine topper had ik al vrij snel uit de groep kuifeenden en toppers te pakken. Even later zag ik nog de Buffelkopeend, brilduikers, futen en tafeleenden.
Helemaal blij want tot nu toe had ik geen geluk met de kleine topper. Een Noord Amerikaanse dwaalgast.

 
In het midden de kleine topper ( Aythya  affinis)


Toen op weg naar de zwartbuikwaterspreeuw
Het is een vrij zeldzame wintergast in Nederland die uit Scandinavië naar het zuiden trekt.
De vogel broedt langs ondiepe snelstromende beken en rivieren in  beboste heuvels en bergen; hij zit vaak naast stroomversnellingen; hij duikt en zwemt ( met behulp van zijn vleugels) onder water en loopt over de bodem op zoek naar klein gedierte. Hij kan lopen over de bodem dankzij zijn massieve botten, hetgeen uniek is onder vliegende vogels. Hij is herkenbaar aan zijn bruine kruin en roodbruine buik. (in Groot Brittanié, Ierland en midden Europe inclusief België) en  een bruine kruin en bruinzwartebuik, (Sandinavië, N-en O-Europa,delen van Frankrijk en het NW van Iberisch Schiereiland.)
Het was een genot om deze vogel in actie te zien. De moeite waard om er een blog van te maken.


 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
De omgeving verkennend.

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
Op zoek naar klein gedierte.

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
Dansend op een paaltje en klaar om te duiken.

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
Speurend op de bodem.
 
 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
En dan slaat hij toe!

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
Hij duikt onder en loopt op de bodem, geweldig.

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
Hij scharrelt rond op de bodem.

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
Plotseling duikt hij onder.
 
 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
Zijn vleugels staan lichtjes gespreid, klaar om te duiken.

 
Zwartbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus)
Gauw nog een hapje

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
Foeragerend

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)
Een laatste  inspectie op de bodem

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)

 
Zwartbuikwaterspreeuw ( Cinclus cinclus)