Totaal aantal pageviews

zondag 15 maart 2020

Sneeuwgorsjes

De sneeuwgors is ook één van mijn favoriete vogeltjes. Hij broedt in hooggebergten, op kale met rotsblokken bezaaide hellingen, maar ook aan de noordelijke rotskusten en op open boomloze hoogvenen en toendra.
De sneeuwgors is een wintergast in Nederland tussen oktober en maart, soms in grote zwermen op stranden schorren dijken en braak terrein ( bron: ANWB-gids 2016)
Na ophoging van de duinen langs de westkust is er bij slag Vluchtenburg ( De Kapittelduinen)  sinds een paar jaar een nieuw natuurgebied ontstaan.Tussen de duinwallen ontstaan er bij zware tegenval kleine vennen. Aan de rand van de duinwallen staat het helmgras en ontstaan er spontaan struikjes waaronder de zeeraket.
Afgelopen maanden heeft het aan regen niet ontbroken. Er was spontaan een groot meer ontstaan. Langs de randjes van dit meer lopen nu al een paar weken  12 sneeuwgorsjes rusteloos en mobiel rond op zoek naar voedsel.
Ik heb een poging gewaagd om een paar gorsjes in beeld te krijgen. Sommige mannetjes zijn al hard op weg naar hun zomerkleed.Kapittelduinen


Sneeuwgors  ( Plectrophena nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)

                                                                                 
                                                              Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)

                                               

Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)

zondag 8 maart 2020

Februari 2020

Februari was een natte en winderige maand. Maar  als het weer dan toch nog redelijk was, ging ik op stap  in de buurt om wat huis, tuin en keukenvogels te kieken.
De eenden bij De banken kleurden naar hun zomerkleed en bij de Wollebrandplas waren de eerste grutto's en kluten aangekomen. Bij het Kraaiennest zat nog een nonnetje en in het Staelduinse bos kwam ik nog een paar staartmeesjes tegen.
Als afsluiting van dit blog een afbeelding van de wortels van een beuk.


Bergeend vrouw (Tadorna tadorna)


Bergeend man ( Tadorna tadorna)

Kuifeend vrouw (Aythya fuligula)


Kuifeend man (Aythya fuligula)


Slobeend man (Anas clypeata)


tafeleend man ( Aythya ferina)


Tafeleend vrouw ( Aythya ferina)


wintertaling  vrouw en man ( Anas crecca)


Nonnetje vrouw ( Mergus albellus)


Nijlgans ( Alopochen aegyptiacus)


Aalscholver( Phalacrocorax carbo)


Aalscholver ( Phalacrocorax carbo)


Grutto  (Limosa limosa)


kluut (Recurvirostra avosetta)


Blauwe reiger ( Ardea cinerea)


Staartmees ( Aegithalos caudatus)


Staartmees  (Aegithalos caudatus)


Kauw  ( Corvus monedula)


Tjiftjaf  (Phylloscopus collybita)


Beuk  ( Fagus sylvatica)


maandag 17 februari 2020

Januari 2020

Ik wens iedereen een zeer fijn en spetterend 2020. En natuurlijk wens ik iedereen een goede gezondheid toe.
Januari begon voor mij met een rondje park en daarna met de Vogelwerkgroep Waterweg Noord, een rondje Zuid-Hollandse eilanden,. Via het Oude land van Strijen op zoek naar de roodhalsgans ( gezien) en de dwerggans ( niet gezien) naar Battenoord naar de flamingo's. Dan naar Schouwen-Duiveland voor de wilde zwanen en de toendrarietgans om vervolgens de Brouwersdam aan te doen voor de ijseenden. Dan via Stellendam weer terug huiswaarts. Een mooi rondje met goed weer en fijn gezelschap. Halverwege de maand tussen de stormen door nog een bezoekje aan de Banken en de Noorderdam in Hoek van Holland.
Veel plezier bij het bekijken van mijn blog en alvast bedankt voor de reactie.


Knobbelzwaan ( Cygnus olor)


Wintertaling ( Anas crecca)


Torenvalk ( Falco tinnunculus)


Haas ( Lepus europaeus)


Grote zilverreiger met veldmuis ( Egretta alba , microtus arvalis)
Vanuit de auto zagen we deze grote zilverreiger jagen op een muis en in een flits had hij er een te pakken; ik was op tijd om hem te platen nog voordat hij de muis verorberd had.


 Roze Flamingo (Phoenicopterus ruber). 
Deze flamingo's zitten elke winter in Battenoord. In de zomer verblijven ze in Duitsland.
Er zijn drie soorten  waargenomen: de Caribische flamingo, de Chileense flamingo en de Roze flamingo.


Toendrarietgans  (Anser fabalis rossicus)


Wilde zwaan ( Cygnus cygnus)


Grijs konijn (  Oryctolagus cuniculs)


Wintertaling (  Anas crecca)


Smient (  Anas penelope)


Brandgans ( Branta leucopsis)

 

IJseend ( Clangula hyemalis)
Waargenomen bij de Brouwersdam.


IJseend ( Clanggula leucopsis)

 
Middelste zaagbek ( Mergus serrator)


 Drieteenstrandloper ( Calidris alba)


Drieteenstrandloper en paarse strandloper 
( Calidris alba, Calidris maritima)


Drieteen strandloper ( Calidris maritima)


Golven


Golven