Totaal aantal pageviews

zaterdag 11 december 2021

November 2021


Een herfstblog met mooie kleuren.
De vogeltrek was in volle gang en een staartje ervan was een mengeling van vinken, kepen en groenlingen.. Als het droog was trokken we erop uit om een wandeling te maken op de Utrechtse heuvelrug. Op een donkere dag in november stapte ik op de fiets naar de Noorderdam om op de pier te kijken en over de zee te turen. Ja leuke ontdekkingen; zeehonden, bruinvissen, aalscholvers, roodkeelduiker, zeekoet en kanoet. Daarnaast de gebruikelijke paarse strandlopers en steenlopers, altijd leuk. Op een zonnige ochtend fietste ik naar De banken om mogelijk de baardmannetjes te zien, dit maal met succes. Tijdens deze fotosessie zag ik ook een torenvalk jagen en even later had hij een muis te pakken. Tot slot van dit blog een foto van een naderende regenbui bij zonsondergang.
Veel plezier bij het bekijken van mijn blog.


 
Zonsopkomst Bloedberg Monster
 
 
Vogeltrek vinken, kepen, groenlingen
( Fringilla coelebs, Fringila montifringilla, Carduelis,chloris)
 
 
Utrechtse heuvelrug

 
Utrechtse heuvelrug

 
Utrechtse heuvelrug

 
Utrechtse heuvelrug

 
Gewone zeehond ( Phoca vitulina)

 
Gewone zeehond ( Phoca vitulina) Deze jonge zeehond lag bij de Noorderdam in Hoek van Holland. Hij is gered door de dierenambulance en weer uitgezet. De rode vlek op zijn rug is een milieu-en diervriendelijke verf die op zijn rug is gespoten. Het schijnt gezien de rode kleur, dat deze jonge zeehond in Terschelling is gemerkt.

 
Gewone zeehond ( Phoca vitulina)

 
Aalscholver ( Phalacrocorax carbo)

 
Zeekoet ( Urica aalge)

 
Kanoet ( Calidris canutus)

 
Roodkeelduiker ( Gavia stellata)

 
Baardman ( Panurus bicarmicus)

 
Baardman ( Panurus bicarmicus)
 
 
 Baardman ( Panurus bicarmicus)
 
 
 Baardman ( Panurus bicarmicus)

 
 Baardman ( Panurus bicarmicus)

 
Baardman ( Panurus bicarmicus) 

 
 Baardman ( Panurus bicarmicus)

 
Torenvalk (Falco tinnunculus)

 
Naderende regenbui bij zonsondergang

 

donderdag 4 november 2021

Augustus september 2021

Een blog dat eerder geplaatst had moeten worden gezien de timing. Maar beter wat te laat dan niet.

De zomer is bezig met een omslag naar de herfst. Van veel vogels is dat al te merken. De eerste spreeuwen zijn al vertrokken zoals ook de nachtegaal. Maar andere zijn nog bezig zich voor te bereiden op de trek deze maand of in oktober. Een paar vlinders en libellen zijn nog waar te nemen.

In dit blog een mix met een insect, een libel, vogels, en natuuropnamen.

Veel plezier bij het bekijken van mijn blog 


 
Citroenlieveheersbeestje, Psyllobora vigintiduopunctata.

 
Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Grèbe castagneux

 
Gele kwikstaart, Motacilla flava, Bergeronette printanière.

 
Groenpootruiter, Tringa nebularia, Chevalier aboyeur.

 
Grote zilverreiger, Egretta alba, Grande aigrette.

 
Kuifeend, Aythya fuligula, Fuligule morrilon.

 
Paapje, Saxicola rubetra, Tarier de prés.

 
Paapje, Saxicola rubetra, Tarier des prés.

 
Zuidelijke glazenmaker, Ashna affinis, libellule vitrier.

 
Roodborsttapuit, Saxicola turquata, Tarier pâtre.

 
Sint Jansvlinder Zygaena filipendulae.

 
Strand Westland

 
Tapuit, Oenanthe oenanthe, Traquet motteux.

 
Tapuit, Oenanthe oenanthe, Traquet motteux.

 
Waterhoen, Gallinula chloropus, Gallinule poule-d'eau.

 
Wilde zwaan, Cygnus cygnus, Cygne chanteur.

 
Ondergaande zon vanaf de boot Texel - Den Helder

Oktober 2021 Begin van de herfst

 Na een bliksembezoek aan Texel voor de kleine klapekster, geen mooie foto's om op mijn blog te plaatsen, kondigde de maand oktober zich zeer wisselvallig aan. Mooie dagen werden verruild voor druilige, soms zeer natte dagen. Toch heb ik nog een paar leuke momenten gehad om de grauwe klauwier te fotograferen die zich een week lang bij ons in de buurt in de regen verscholen hield. Echter op de eerste dag dat de zon volop scheen was hij niet meer te stuiten; hij foerageerde als een gek om voldoende voedingsreserve op te bouwen om de tocht naar het warme zuiden aan te kunnen. Dus volop gelegenheid voor mij en vele andere fotografen om deze klauwier te platen. En dan breekt het Dutch-birding weekend aan waarvan ik de laatste 2 dagen  heb mee gemaakt.

Ja,  de Zwarte ibis, de Daurische klauwier, de Bladkoning, de Grauwe franjepoot en de Zwarte zeekoet heb ik als bijzonderheden mogen zien. Niet van elke vogel heb ik een afbeelding. 

En de herfst biedt ook mooie kleuren.

Door het wisselvallige weer waren de bezoeken aan het strand zeker de moeite waard.

Veel plezier bij het bekijken van mijn blog.

 
Golven, vagues.

 
Daurische klauwier, Lanius isabellinus, Pie-grièche de Dsuriau.

 
Grauwe klauwier, Lanius collurio, Pie-grièche écorcheur .

 
Grauwe klauwier, Lanius collurio, Pie-grièche écorcheur.

 
Grauwe klauwier, Lanius collurio, Pie-grièche écorcheur.

 
Utrechtse Heuvelrug.

 
Kanoet, Calidris canutus, Bécasseau maubèche.

 
 Koereiger, Bubulcus ibis, Héron gardeboeufs.

 
Golven, vagues.

 
Zonsondergang Texel, coucher de soleil á Texel

 
Utrechtse Heuvelrug.

 
Vliegenzwam, Amanita muscaria, Amanite mouche.


 
Zwarte ibis, Plegadis falcinellus, Ibis falcinelle.

 
Zwarte ibis, Plegadis falcinellus, Ibis falcinelle.

 
Zwarte ibis, plegadis falcinellus, Ibis falcinelle.