Totaal aantal pageviews

zaterdag 1 april 2017

De rode wouw en de blauwborst

Eind maart is het één van de warmste dagen in maart. Het is bijna windstil.
De ochtendzon verwarmt de aarde en de natuur reageert hierop.
Zo loop ik op mijn gemak langs De banken en hoop ik een glimp op te vangen van de eerste gele kwikstaarten en de rouwkwikstaarten. Ze overwinteren in Afrika en zijn zomergasten in Nederland.
Mijn geduld werd niet langer op de proef gesteld en mijn wensen worden vervuld.

 
 
Gele kwikstaart ( Motacilla flava)
 
 
Plotseling krijg ik een bericht binnen van de Katwijkse vogelwerkgroep dat er een rode wouw op Berkheide gesignaleerd is. Meestal trekken de roofvogels bij Scheveningen het land in maar als ik weer een bericht krijg dat hij langs Ockenburg viegt  word ik toch echt warm van binnen.
Ik speur aandachtig de horizon af; langs de duinen richting Ter Heijde.
Plotseling zie ik hem aan komen zweven.
De rode wouw is een middelgrote roofvogel die in N. Europa in bebost gebied met open meren en open terrein overwintert. Het is een trekvogel die in O. België en Luxemburg broedt. In Nederland is hij een doortrekker.


 
Rode wouw (Milvus milvus)

\
Rode wouw (Milvus milvus)

 
Rode wouw ( Milvus milvus)

 
Rode wouw ( Milvus milvus)

 
Rode wouw ( Milvus milvus)

 
Rode wouw ( Milvus milvus)

 
Rode wouw ( Milvus milvus)

 
Rode wouw ( Milvus milvus)

 
Rode wouw ( Milvus milvus)

 
Rode wouw ( Milvus milvus)

 
Rode wouw ( Milvus milvus)

 
Rode wouw ( Milvus milvus)
 
Als ik dan een paar dagen later de Rietputten in duik op zoek naar de blauwborst wordt ik even later op mijn wenken bediend.
 Ik word verwelkomd door vier baardmannetjes  die luid zingend overvliegen.  De tjiftjaf en de fitis fluiten om het hardst om hun vrouwtjes te lokken.
Ook de Cetti's zanger is nadrukkelijk aanwezig.
Maar dan komt de blauwborst in beeld, hij is al druk bezig zijn territorium af te bakenen.
De witsterblauwborst overwintert in Afrika en Z. Azië en is in Nederland een wijd verspreide broedvogel 
 
 
Witsterblauwborst (Luscinia cyanecula) 

 
Witsterblauwborst ( Luscinia cyanecula)

 
Witsterblauwborst ( Luscinia cyanecula)

 
Witsterblauwborst ( Luscinia cyanecula)

 
Witsterblauwborst ( Luscinia cyanecula)

 
Witsterblauwborst ( Luscinia cyanecula)

 
Witsterblauwborst ( Luscinia cyanecula)

 
Witsterblauwborst ( Luscinia cyanecula)

 
Witsterblauwborst ( Luscinia cyanecula)