Totaal aantal pageviews

dinsdag 28 mei 2019

Mei 2019

Ik wil iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling op mijn vorige blog.
Het voorjaar kondigt zich aan.
Langs de duinen hoor je de nachtegalen en de cetti's zangers zingen.
De zwartkoppen en de grasmussen zingen  om het hardst, je hoort ze al van verre.
Overal lopen pullen van ganzen en pijltjes van eenden.
Rovers liggen op de loer.
Als de zon schijnt  pak ik de fiets om naar De banken te gaan waar weer van alles te beleven is.
In dit blogje komen de meeste foto's uit dit gebiedje maar er zitten ook een paar foto's uit de Broekpolder bij Vlaardingen.
Veel plezier bij het bekijken.


Roodkeelpieper ( Anthus cervinus)


Tapuit (Oenanthe oenanthe)


Tapuit  ( Oenanthe oenanthe)


Tapuit ( Oenanthe oenanthe)


Kneu  ( Caduelis cannabina)


kneu Carduelis cannabina)


kneu  ( Carduelis cannabina)
 

Drieteenstrandloper (Calidris alba)


Drieteenstrandloper ( Calidris alba)


Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)


Kleine plevier (Charadrius dubius)

Kleine plevier ( Charadrius dubius)


Kleine plevier ( Charadrius dubius)


Kleine plevier ( Charadrius dubius)


Lepelaar (Platalea leucorodia)


Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)


                                                                Brandgans (Branta leucopsis)


                                                          Temmincks strandloper (Calidris temminckii)                                                                 Grutto (Limosa limosa)


Tureluur  (Tringa totanus)                                                         Oeverloper (Actitis hypoleucos)


Engelse kwikstaart  (Motacilla flavissima)


                                                 Noordse kwikstaart ( Motacilla thunbergi)


                                                             Tjiftjaf ( Phylloscopus collybita)                                                            Tjiftjaf ( Phylloscous collybita)


Roek  ( Corvus frugilegus)


                                                               Holenduif ( Columba oenas)


                                                                   Bruin blauwtje (Aricia agestis)


 Wijngaardslak  (Helix pomatia)


Konijn (Oryctolagus cuniculus)