Totaal aantal pageviews

zondag 20 februari 2022

December 2021

 Het laatste blog van dit jaar. Een maand  met vele bijzondere vogels en in het teken van "Water".

In Leiden zat een waterspreeuw en een kleine burgemeester.

Er zat een witoogeend en een ijseend bij Vlaardingen en een purperkoet bij Alblasserdam.

Van de purperkoet is bekend dat die leeft in moerasgebieden rond de  Kaspische zeekust en zuid Turkije. Hij voedt zich met de kern van plantendelen uit biezen en lisdodden. Een zeldzame dwaalgast.

Hoewel de foto niet erg mooi is vond ik het toch de moeite waard  om hem te plaatsen.

De waterspreeuw komt vaker voor in Nederland.  Broedgebieden variĆ«ren van Noorwegen naar midden en Zuid-Europa en het Westen van Groot-BrittanniĆ«. Hij is altijd bij stromend water te vinden.

Van de kleine burgemeester weten we dat Groenland het dichtstbijzijnde broedgebied is. In de winter bij Noordwester stormen komt hij als dwaalgast voor langs de kust van Nederland.

De witoogeend komt voornamelijk voor in Oost-Europa en is een zeldzame dwaalgast in Nederland.

De ijseend is een hoogarctische soort die op de Oostzee overwintert Elk jaar worden er wel een paar gevallen waargenomen langs de waddenkust  en soms bij dammen en havens. Het grootste deel van deze ijseenden trekt begin mei via de Finse kust richting de Siberische toendra.

Verder in dit blog nog wat watervogels, een zwarte kraai en een  foto van de ondergaande zon .

 

In mijn volgende blog een paar foto's van de geelsnavelduiker die in januari ziek bij Stellendam rond zwom. 


Veel plezier bij het kijken van mijn mijn blog.


 
Purperkoet  (Porhyrio porphyrio)


Kleine Burgemeester ( Larus glaucoides)

 
Waterspreeuw ( Cinclus cinclus)
 
 
Witoogeend ( Aythya nyroca)
 
 
Ijseend ( Clangula hyemalis)
 
 
Oeverpieper ( Anthus petrosus) 

 
Pontische meeuw ( Larus cachinnans)
 
 
Scholekster ( Haematopus ostralegus) 

 
Scholekster ( Haematopus ostralegus)
 
 
Tafeleend ( Aythya nyroca)
 
 
Tafeleend (Aythya nyroca)
 
 
Zwarte kraai (Cornus corone) 

 
Strand Westland