Totaal aantal pageviews

dinsdag 28 april 2020

Lente 2020

Ja, dan is het lente. Door de coronacrisis is het stiller dan gebruikelijk en kun je nog beter naar het gezang van de vogels luisteren. Wat een genot! Er vliegen veel vogels rond mannetjes die op zoek zoek zijn naar een partner. En als je dan 's morgens vroeg op pad gaat richting De Banken of naar het Noordelijk duingebied bij Monster of richting de Noorderdam in Hoek van Holland,  dan heb je zo het gebied waar ik regelmatig te vinden ben. Een wandeling in het Staelduinse bos is ook niet onverdienstelijk.
Deze maand was, wat het weer betreft, fantastisch. Ondanks de vaak stevige Oosten wind was het prima weer om vogels te spotten. Ik begin bij de Noorderdam om vervolgens bij De Banken te komen en te eindigen bij het Noordelijk duingebied van Monster. Wat ben ik bevoorrecht om zoveel verschillende soorten vogels te zien. Een heerlijk voorjaar. Op mijn volgende blog volgen een aantal sfeerplaatjes met een paar bloemen en nog iets meer. Veel plezier bij het bekijken.Steenloper ( Arenaria interpres)


Scholekster (Haematopus ostralegus)


Drieteenstrandloper en bonte strandloper  (Calidris alba en Calidris alpina)


Drieteenstrandloper Calidris alba)


Groenpootruiter  met 2 kemphanen (Tringa nebularia) ( Philomachus pugnax)


Groenpootruiter ( Tringa nebularia)


Kemphaan (Philomachus pugnax)


Zomertaling vrouw en man. ( Ana querquedula)


Bergeend man (Tadorna tadorna)


Bergeend vrouw ( Tadorna tadorna)


Knobbelzwaan Cygnus olor)


Indische gans (Anser indicus)


Baardman (Panurus biarmicus)


Cetti's zanger Cettia cetti)


Blauwborst (Luscinia svecica)


Engelse gele kwikstaart  (Montacilla flava flavissima)


Heggemus met nestmateriaal (Prunella modularis)


Kneu met nestmateriaal (Carduelis cannabina)


Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus)


Tapuit (Oenanthe oenanthe)


Witte kwikstaart (Motacilla alba)


Ooievaar (Ciconia ciconia)


Zwartkop (Sylvia atricapilla)


Merel ( befmerel ha ha) ( Turdus merula)


Dodaars ( Tachybaptus ruficollis)


Fitis (Phylloscopus trochilus)


Havik vrouw  (Accipiter gentilis)


Havik man (Accipiter gentilis)


Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)


Gele kwikstaart ( Motacilla flava)


Grasmus, op de voorgrond heggemus (Sylvia communis)( Prunella modularis)


Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)


Nachtegaal ( Luscinia megarhynchos)


Sprinkhaanzanger Locustella naevia)


Roodborst (Erithacus rubecula)


Vink (Fringilla coelebs)


Putter ( Carduelis carduelis)

zondag 12 april 2020

Lente kriebels en afscheid van de winter

Zoals ik in mijn vorige blog schreef heb ik in dit blog voornamelijk " watervogels ".
Er zijn een paar afwijkingen maar dat is expres om dit blog wat meer kleur te geven.
De afsluiting is een afbeelding van een vos die ik in het Noordelijk duingebied van Monster heb gezien. Een aantal eenden en de roodhalsgans zaten in gevangenschap bij een kweker. Maar ik vond het leuk om daar een keer wat foto's te maken. Het is tevens het afscheid van de winter; de drieteentjes en het bontje zijn in april niet meer gezien....
Veel plezier bij het bekijken van mijn blog.
NB In het concept voorbeeld staan alle teksten correct onder de foto's  en geen extra alinea's tussen de teksten en de foto's. Mijn excuses daarvoor. Blogger doet niet altijd wat wij wel zouden willen.
Ik heb voor de 2e keer dit blog gemaakt in de hoop en de wens dat het dit keer goed zal zijn. Aalscholver (  Phalacrocorax carbo)
Grote Canadese gans (  Branta canadensis)Drieteenstrandloper en bonte strandloper ( Calidris alba) Calidris alpina)


Drieteenstrandloper (  Calidris alba)
                                     
                  
                                                              Kluut ( Recurvirostra avosetta)


                                                              Grutto (Limosa limosa)


Krakeend (  Anas strepera)


Krakeend ( Anas strepera)


Ooievaar ( Ciconia coconia)Zilvermeeuw (  Larus argentatus)Kuifeend (  Aythyafuligula)Carolinaeend ( Aix sponsa)

                                                                          

 Kokarde zaagbek vrouw ( Lophodytes cucullatus)


Kokarde zaagbek man ( Lophodytes cucullatus)


Mandarijneend ( Aix galericulata)Muskuseend (  Cairina moschata)


                                                   Nonnetje vrouw ( Mergellus albellus)
Roodhalsgans (  Branta ruficollis)

                                                                               

Vos (  Vulpes vulpes)
                                                                          
Vos (   Vulpes vulpes)