Totaal aantal pageviews

donderdag 19 mei 2022

Dagje vogelen in mei

 Het is mei 2022 en er is veel te beleven in de natuur.

Bij De banken zag ik nog een paar kwikstaarten,  kneutjes en een mooie tapuit.  We waren daar met een paar kennissen en hebben uitgebreid van de Engelse kwikken kunnen genieten. Het idee ontstond om met een paar vrienden naar de grote grijze snip te gaan.

Zo stapten wij om 05.00 in de auto om zo vroeg mogelijk bij de snip aanwezig te zijn. het was erg mistig...

De vele foto's die we via waarneming konden zien waren bijzonder mooi en wij wilden ons geluk beproeven. De mist was echter hardnekkig en zo moesten wij foto's maken van deze mooie bijzondere snip in de mist. Ook niet verkeerd hoor want dat geeft ook een bijzondere sfeer weer. De snip zat voortdurend op ongeveer 5 à 10 meter van ons vandaan gelukkig want zo konden we nog net redelijke foto's maken.

Het natuurgebied bij Tholen is een ware ontdekking. Bij Scherpenisse ontdekte Jan 2 steltkluiten en langs de weg er naar toe kwamen we 2 patrijzen tegen.

Een schitterend gebied waar je alleen maar het geluid van de natuur beleeft. Veldleeuweriken, een koekoek, kneutjes, een baltsende grasmus, kluten, grutto's, rotganzen, kokmeeuwen, tureluurs, zanglijsters, tapuitjes, kieviten etc etc..

Geen geluidsoverlast van auto's of industrie alleen maar natuurgeluiden, het was een waar feestje.

 
Tapuit ( Oenanthe oenanthe)

 
Rouwkwikstaart ( Motacilla alba yarelii)

 
Engelse kwikstaart, man ( Motacilla flava flavissima)

 
Engelse kwikstaart vrouw  ( Motacilla flava flavissima)

 
Noordse kwikstaart  ( Motacilla flava thunbergi)

 
Kneu ( Carduelis cannabina)

 
Kneu ( Carduelis cannabina)
 

Grote grijze snip ( Limnodromus scolopaceus)
 
 
Grote grijze snip ( Limnodromus scolopaceus)
 

Grote grijze snip( Limnodromus scolopaceus)
 

 Grote grijze snip( Limnodromus scolopaceus)
 
 
Grote grijze snip( Limnodromus scolopaceus)
 

 
Grote grijze snip ( Limnodromus scolopaceus) 

 
Lepelaar ( Platalea leucorodia)


Tureluur (Tringa totanus)

 
Grutto ( Limosa limosa)

 
Kluut ( Recurvirostra avosetta)


Graspieper (Anthus pratensis)
 
Op weg naar de polder van Scherpenisse kwamen we 2 patrijzen tegen. Vanuit de auto waren we geen bedreiging voor deze vogels. Sterker nog ze kwamen steeds dichter bij zodat we ze prachtig hebben kunnen zien.
 
 

Patrijs ( Perdix perdix)

 
Patrijs ( Perdix perdix)

 
Patrijs ( Perdix perdix)
 
 
 Scherpenisse polder
 

 Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)
 
 
Op de terugweg kwamen we bij Stellendam dat opnieuw een prachtig beeld gaf van de hoeveelheid watervogels daar zaten. Het gekrijs van de kokmeeuwen, de rosse grutto's, visdiefjes, wulpen, honderden bonte standlopertjes, kleine pleviertjes, zilverplevieren in zomerkleed, goudplevieren, lepelaars, bontbekplevieren, middelste zaagbekken en... dwergsterns 
Het mannetje bood eerst een visje aan zijn vrouwtje, het vrouwtje accepteerde dat waarna de voldoening van beide sterns tot uiting werd gebracht. Prachtig om waar te nemen
 
 
Dwergstern ( Sterna albifrons)

 
Dwergstern ( Sterna albifrons)

 
Dwergstern ( Sterna albifrons)

zondag 8 mei 2022

April 2022

Deze maand reed ik o.a. langs de Westlandse duinen en De banken. Verder bracht ik een bezoekje met mijn vrouw aan de bollenstreek en tenslotte een dagje aan de Dordtse en Brabantse Biesbosch met Harriet en John.

In de lente zijn we getuige van hoe we natuur zich ontwikkelt. De bladeren komen aan de takken van bomen en struiken;  hyacinten, narcissen en tulpen staan in volle bloei. Niet alleen de flora maar ook de fauna is in beweging. Lammeren in de wei , baltsende vogels zingen uit volle borst . Bij het ochtendgloren wordt je verblijd met een ochtendconcert.  De nachtegaal hoor je over alle vogels heen gevolgd door de cetti's zanger. Merels en zanglijsters doen hun uiterste best om ook een bijdrage te leveren.  De winterkoning laat zich ook niet onbetuigd . De mezen zijn al aan het broeden...Hieronder een impressie van mijn lentevreugde. Veel plezier.

 
Sprinhaanzanger ( Locustella naevia)

 
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)

 
Merel ( Turdus merula)

 
Kneu (Carduelis cannabina)

 
Heggenmus (Prunella modularis)

 
Grasmus ( Sylvia communis)

 
Zwartkop ( Sylvia atricapilla)

 
Baardman ( Panurus biarmicus)

 
Baardman ( Panurus biarmicus)

 
Fitis (Phylloscopus trochilus)

 
Boomleeuwerik (Lullula arborea)

 
Beflijster ( Turdus torquatus)

 
Roodborsttapuit (Saxicola turquata)

 
Geoorde fuut ( Podiceps nigricollis)

 
 
Geoorde fuut ( Podiceps nigricollis)
 
 
Geoorde fuut ( Podiceps nigricollis)
 
 
Groenpootruiter ( Tringa nebularia)

 
Pijlstaart (Anas acuta)

 
Rouwkwikstaart ( Motacilla alba yarellii)

 
Grauwe gans pullen( Anser anser)

 
Hyacinten

 
Tulpenveld


dinsdag 3 mei 2022

Gele kwikstaart

De gele kwikstaarten zijn weer volop te bewonderen in Nederland. 

Er zijn diverse ondersoorten, die ook als aparte soort worden gerekend.

Zo is er de Grote gele kwikstaart, de Gele kwikstaart, de Engelse kwikstaart, de Italiaanse kwikstaart of Iberische kwikstaart, de Noordse kwikstaart, de Balkan kwikstaart en de Citroen kwikstaart.

Zelf heb ik diverse gele kwikstaarten gezien maar dit voorjaar alleen de Gele kwikstaart die vaak voorkomt in Nederland en de Engelse kwikstaart, die meer langs de kuststroken voorkomt.

Het is altijd een genot om die gele bolletjes te zien lopen tussen de paardenbloemen en boterbloemen.

Hierbij een serie opnames uit de Driepolders en De banken

 
Engelse kwikstaart (Motacilla flava flavissima )

 
Engelse kwikstaart  (Motacilla flava flavissima)

 
Engelse kwikstaart  (Motacilla flava flavissima)

 
Gele kwikstaart  (Motacilla flava)

 
Gele kwikstaart  (Motacilla flava) 

 
 Gele kwikstaart  (Motacilla flava)

 
 Gele kwikstaart  (Motacilla flava)
 
 
 Gele kwikstaart  (Motacilla flava)

 
 Gele kwikstaart  (Motacilla flava)

 
 Gele kwikstaart  (Motacilla flava)

 
 Gele kwikstaart  (Motacilla flava)

 
 Gele kwikstaart  (Motacilla flava)

 
 Gele kwikstaart  (Motacilla flava)

 
 Gele kwikstaart  (Motacilla flava)

 
 Gele kwikstaart  (Motacilla flava)

 
Gele kwikstaart  (Motacilla flava)