Totaal aantal pageviews

zaterdag 17 september 2022

Roodpootvalk ( Falco vespertinus)

Ieder jaar worden er wel een paar roodpootvlaken gespot in Nederland 

De roodpootvalken broeden op de Europese steppes van Kazachstan tot Hongarije. Ze overwinteren in Zuid Afrika. Dit jaar lijkt het wel een invasie van jonge roodpootvalken, zoveel  meldingen worden ervan gemaakt. Een exemplaar  in Rhoon  liet zich van alle kanten bewonderen; rustend op de houten palen die dienst gaan doen om takkenrillen te maken. De gesnoeiede wilgentakken uit de Rhoonse grienden worden gevlochten tussen die houten palen zodat er meer insecten, vogels en reptielen een veilige plek kunnen vinden.

Veel plezier bij het bekijken van dit prachtige jonge roodpootvalkje.Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)

Het valkje was echt niet schuw of werd echt niet gehinderd door fotografen. Op de achtergrond de  palen van  toekomstige takkenrillen.


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)

De vliegfoto's waren met veel tegenlicht en geen zon moeilijk vast te leggen, maar ik vond het toch de moeite waard om de biddende valk vast te leggen.


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus) Loerend naar insecten, vlinders of libellen.


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)


Roodpootvalk (Falco verpertinus)

maandag 12 september 2022

Augustus 2022

 De zomer van 2022 is droog en warm. Er is water tekort en plas - drasgebieden vallen droog.

De eerste vogels zoals de gierzwaluwen en de nachtegalen zijn het land al weer uit.

Spreeuwen zijn zich al aan het verzamelen om aan te sterken voor de lange reis naar het zuiden.

Maar sommige vogels blijven nog even foerageren voordat ze vertrekken.  De paapjes en tapuiten zijn volop aanwezig.  Jonge boerenzwaluwen doen hun eerste vliegoefeningen.

Ook  vliegenvangers laten zich zien.

In dit blog een samenvatting van waargenomen vogels  (een libelle uitgezonderd) die zich te goed doen aan insecten  alvorens naar het zuiden af te reizen. 

Verder vogels die in princiepe het hele jaar door te zien zijn zoals de torenvalk, de steenloper en de roodborsttapuit.

Bijzonder voor mij was dat ik zowel de grauwe als de bonte vliegenvanger in dezelfde week heb waargenomen.

Vel plezier bij het bekijken van mijn blog.

 
De Noordbank

 
Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis)


Torenvalk (Falco tinnunculus)

 
Torenvalk ( Falco tinunculus)

 
Tapuit ( Oenanthe oenanthe)

 
Steenloper ( Arenaria interpres)

 
Paapje ( Saxicola rubetra)

 
Roodborsttapuit (Saxicola torquata)
 
 
Graspieper ( Anthus pratensis)

 
Poelruiter ( Tringa stagnatilis)

 
Poelruiter ( Tringa stagnatilis)

 
Poelruiter ( Tringa stagnatilis)

 
Poelruiter ( Tringa stagnatilis) Wat een contrast met de grutto!

 
Bonte strandloper Calidris alpina)

 
Grauwe vliegenvanger ( Muscicapastriata)

 
Grauwe vliegenvanger ( Muscicapa striata)

 
Boompieper (Anthus trivialis)

 
Bonte vliegenvanger ( Fidecula hypoleuca)

 
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

 
Boerenzwaluw  (Hirundo rustica)

 
Boerenzwaluw  (Hirundo rustica)

 
Boerenzwaluw  (Hirundo rustica)
 

woensdag 7 september 2022

De ralreiger ( Ardeola ralloides)

 De ralreiger komt bijna elk jaar in Nederland langs.

Hij overwintert in Afrika. Tot de 19e eeuw was het een broedvogel in Nederland. Maar tegenwoordig is het een dwaalgast.

Zo ook dit jaar was hij te bewonderen in droogmakerij van Berkel.

Laag in het struikgewas, tussen het riet kwam hij regelmatig te tevoorschijn.

Loerend naar een prooi, een visje, een amfibie of een insect. Dan weer poetsend en de vleugels spreidend. Een pracht spektakel.

Voor de toeschouwer zoals ik, een excellent moment om een reportage te maken.