Totaal aantal pageviews

zondag 15 maart 2020

Sneeuwgorsjes

De sneeuwgors is ook één van mijn favoriete vogeltjes. Hij broedt in hooggebergten, op kale met rotsblokken bezaaide hellingen, maar ook aan de noordelijke rotskusten en op open boomloze hoogvenen en toendra.
De sneeuwgors is een wintergast in Nederland tussen oktober en maart, soms in grote zwermen op stranden schorren dijken en braak terrein ( bron: ANWB-gids 2016)
Na ophoging van de duinen langs de westkust is er bij slag Vluchtenburg ( De Kapittelduinen)  sinds een paar jaar een nieuw natuurgebied ontstaan.Tussen de duinwallen ontstaan er bij zware tegenval kleine vennen. Aan de rand van de duinwallen staat het helmgras en ontstaan er spontaan struikjes waaronder de zeeraket.
Afgelopen maanden heeft het aan regen niet ontbroken. Er was spontaan een groot meer ontstaan. Langs de randjes van dit meer lopen nu al een paar weken  12 sneeuwgorsjes rusteloos en mobiel rond op zoek naar voedsel.
Ik heb een poging gewaagd om een paar gorsjes in beeld te krijgen. Sommige mannetjes zijn al hard op weg naar hun zomerkleed.Kapittelduinen


Sneeuwgors  ( Plectrophena nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)

                                                                                 
                                                              Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)

                                               

Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)


Sneeuwgors ( Plectrophenax nivalis)

zondag 8 maart 2020

Februari 2020

Februari was een natte en winderige maand. Maar  als het weer dan toch nog redelijk was, ging ik op stap  in de buurt om wat huis, tuin en keukenvogels te kieken.
De eenden bij De banken kleurden naar hun zomerkleed en bij de Wollebrandplas waren de eerste grutto's en kluten aangekomen. Bij het Kraaiennest zat nog een nonnetje en in het Staelduinse bos kwam ik nog een paar staartmeesjes tegen.
Als afsluiting van dit blog een afbeelding van de wortels van een beuk.


Bergeend vrouw (Tadorna tadorna)


Bergeend man ( Tadorna tadorna)

Kuifeend vrouw (Aythya fuligula)


Kuifeend man (Aythya fuligula)


Slobeend man (Anas clypeata)


tafeleend man ( Aythya ferina)


Tafeleend vrouw ( Aythya ferina)


wintertaling  vrouw en man ( Anas crecca)


Nonnetje vrouw ( Mergus albellus)


Nijlgans ( Alopochen aegyptiacus)


Aalscholver( Phalacrocorax carbo)


Aalscholver ( Phalacrocorax carbo)


Grutto  (Limosa limosa)


kluut (Recurvirostra avosetta)


Blauwe reiger ( Ardea cinerea)


Staartmees ( Aegithalos caudatus)


Staartmees  (Aegithalos caudatus)


Kauw  ( Corvus monedula)


Tjiftjaf  (Phylloscopus collybita)


Beuk  ( Fagus sylvatica)